Tini Muller (1944)  leerde het vak van sieraden maken op de Vakschool voor Goud- en Zilversmeden in Amsterdam en Schoonhoven. Als jong meisje werkte ze in de zaak van haar vader. De aantrekkingskracht van mooie juwelen speelden mee in haar beslissing goudsmid te worden. Het bezig zijn met het creëren van mooie en artistiek verantwoorde sieraden vindt ze een uitdaging. De website geeft een indruk van de mogelijkheden; er is meer...

Naast het ontwerpen en vervaardigen van sieraden van (on)edele metalen, werkt ze met emaille.  Als oud-voorzitter van de VNE (Nederlandse Vereniging van Emailleurs) promoot ze sieraden waarin emaille is verwerkt. Emaille is kunst van glas op metaal: goud, zilver, koper, staal en zelfs op titanium. Tini werkt hoofdzakelijk met mooie Japanse emailles van Ninomiya, Nihon en Hirosawa die ze zelf importeert. Interesse? Neem dan contact op. 

Tini Muller (1944) learned how to make jewelry at the vocational school for Gold and Silversmiths in Amsterdam and Schoonhoven. As a young girl she worked in her father's business. The attraction of beautiful jewelry played a part in her decision to study for goldsmith. She finds it a challenge to create beautiful and artistically responsible jewelry. The website gives an impression of the possibilities; there is more...

In addition to designing and manufacturing jewelery from (un)precious metals, she works with enamel. As a former president of the VNE (Dutch Enamelers Society), she promotes jewelery containing enamel. Enamel is the art of glass on metal: gold, silver, copper, steel and even titanium. Tini mainly works with beautiful Japanese enamels from Ninomiya, Nihon and Hirosawa, which she imports herself. Interested? Then contact her.